Beijing onthult richtlijnen voor AI-regelgeving

Chinese autoriteiten hebben onlangs uitgebreide regels bekendgemaakt met betrekking tot generatieve AI, die verder gaan dan de huidige regelgeving in andere delen van de wereld. Een opvallend aspect van deze regels is dat exploitanten van generatieve AI ervoor moeten zorgen dat hun diensten in overeenstemming zijn met de kernwaarden van het socialisme. Bovendien dienen ze inhoud te vermijden die aanzet tot ondermijning van de staatsmacht, afscheiding, terrorisme of acties die de nationale eenheid en sociale stabiliteit kunnen ondermijnen.

Deze regels verbieden ook het promoten van inhoud die aanzet tot etnische haat en discriminatie, geweld, obsceniteit, en verspreiding van valse en schadelijke informatie. Het naleven van deze regels betreft een ontwerp dat in april 2023 al was geïntroduceerd.

Opmerkelijk is dat de regelgeving ook aantoont dat China interesse heeft in de ontwikkeling van digitale publieke goederen voor generatieve AI. Het document benadrukt de bevordering van openbare platforms voor het verzamelen van trainingsgegevens en het gezamenlijk gebruik van hardware om de adoptiepercentages te verhogen. Daarnaast willen de autoriteiten de ordelijke openstelling van openbare dataclassificatie en de uitbreiding van hoogwaardige openbare trainingsdatabronnen stimuleren.

Wat betreft technologische ontwikkeling bepalen de regels dat AI moet worden ontwikkeld met veilige en bewezen instrumenten, waaronder chips, software, instrumenten, rekenkracht en gegevensbronnen. Het respecteren van intellectuele eigendomsrechten bij het gebruik van gegevens voor modelontwikkeling is een vereiste, waarbij individuele toestemming nodig is voordat persoonlijke informatie wordt gebruikt. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het verbeteren van de kwaliteit, authenticiteit, nauwkeurigheid, objectiviteit en diversiteit van trainingsgegevens.

Om eerlijkheid en non-discriminatie te waarborgen, moeten ontwikkelaars algoritmen creëren die geen onderscheid maken op basis van factoren zoals etniciteit, geloof, land, regio, geslacht, leeftijd, beroep of gezondheid.

Bovendien zullen operators van generatieve AI in de meeste gevallen licenties moeten verkrijgen voor hun diensten, wat een extra laag van regelgevend toezicht toevoegt.

Deze nieuwe regels zullen naar verwachting op 15 augustus 2023 van kracht worden. Naast het beïnvloeden van binnenlandse AI-operators, zullen de Chinese regels ook dienen als referentiepunt voor internationale discussies over AI-governance en ethische praktijken.

Een volledige versie van de regels is te vinden op de website van de Cyberspace Administration of China. Deze gedetailleerde regelgeving illustreert de inzet van China om verantwoorde en gecontroleerde ontwikkeling van generatieve AI te bevorderen, met de bedoeling om zowel nationale als internationale AI-initiatieven in lijn te brengen met ethische en maatschappelijke normen.

Please follow and like us:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *