Antwoord op de brief van Alexander De Croo

Antwoord Op uw Brief Aan Alle Belgen

Beste Alexander

Met grote ogen gekeken naar de politiek is een onder statement. De laatste jaren wordt er met afschuw gekeken naar de politiek. Het is meteen duidelijk in de eerste zinnen van uw brief dat u het nog altijd niet begrijpt.

De wijze waarop het beleid al jaren gevoerd wordt is beschamend voor heel België. Het is duidelijk dat de politiek in een hoge ivoren toren zit en geen enkele voeling heeft met de burgers.

Het is dan ook om af te vragen of er wel intentie is om de burgers te begrijpen en zelfs dat is twijfelachtig.

Jaren en jaren wordt het ongenoegen van de burger uitgeschreeuwd en de politiek blijft dooft, de politiek luistert al jaren en jaren niet naar de burgers.

De laatste regeringsvorming heeft nog meer duidelijk gemaakt hoe macht en postjes belangrijker zijn dan wat de burger al jaren uitschreeuwt.

Laten we rechtdoor zijn en elkaar niet beliegen en bedriegen, wat spijtig genoeg in de politiek een gewoonte is geworden om de burgers te beliegen, bedriegen, halve waarheden te verkondigen en dan hou ik het nog vriendelijk met mijn verwoording.

Politici zijn niet met zichzelf bezig, ze zijn wel bezig met postjes pakken, macht vergaren en dat is wat op de eerste plaats staat bij de politici.

Het belang van het land en de burger staan al heel lang niet meer op de eerste plaats, maar op de laatste plaats of toch heel ver van achter in de lijst.

De fout die de emmer heeft doen overlopen, de druppel te veel is de vorming geweest van de huidige regering, een vorming die geen enkele rekenschap heeft gehouden met de uitslag van de verkiezingen.

Een bont gezelschap van 7 partijtjes die er alles aan gedaan hebben om de macht en de postjes te behouden. Ze hebben zonder verpinken hun eigenwaarden, respect en geloofwaardigheid over boord gegooid voor de wel begeerde macht en postjes.

Dezelfde partijen die aan en af al meer dan 130 jaar besturen die geen enkele vooruitgang hebben kunnen waarmaken.

Als u nu 1 minuut eerlijk zou zijn dan zou je beseffen dat het land altijd achteruit gaat, dat zo goed als alle sectoren achteruitgaan en dat voor geen enkele sector vooruitgang te bespeuren is.

Het land hangt door het bestuur van die partijen die al 130 jaar besturen voor drie kwart over de rand van de afgrond en dan verwoord ik het nog positief.

Laten we beginnen met de burger die meer en meer te kampen krijgt met armoede of de armoede grens. De burger waar meer en meer van verwacht wordt en die op alle gebieden wordt uitgemolken door een overheid die je niet met een vergrootglas moogt bekijken.

Een hervorming van de overheid wordt al jaren gevraagd door de burgers en terecht. Het zijn trouwens diezelfde partijen die de macht en de postjes niet kunnen los laten die de overheid hebben vet gemest zodat ze lijdt aan een gevaarlijke obesitas.

Onwaarschijnlijke bedragen zijn door deze partijen goedgekeurd, enorme voordelen zijn toegekend aan politici, partijen zijn al jaren en jaren hun kassen aan het vullen tot ze uitpuilen van het belastinggeld.

Verschiet u er echt van of kunt u zeggen dat u weet wat er in de burger omgaat, dat hier niets aan gedaan wordt, dat politici en partijen blijven profiteren van het belastinggeld dat we broodnodig hebben voor belangrijker zaken.

Kunt u met het hand op hart zeggen dat u en uw collega-politici hier iets hebben aan veranderd, neen dat hebt u niet, het gaat zelfs de andere richting uit.

Nu komt u met een flauwe brief dat u zou begrijpen wat er voor de burgers belangrijk is, dat u weet waar de burger over struikelt. Ik hoop dat uw hand niet meer op uw hart ligt als u hierover bevestigend zou willen antwoorden, het zou rampzalig zijn voor de gezondheid van uw hart.

Laten we nu eens een zeer belangrijk punt aanhalen, een punt waar u en uw collega-partijen, huidige beleidspartijen wederom in falen om een goede of werkende oplossing te vinden.

Een punt waar de burgers heel veel moeite, problemen mee hebben en ze meer dan beu zijn dat er geen oplossingen komen, geen verbetering, het tegendeel is werkelijkheid.

Hebt u het al geraden, beseft u al dat we het over migratie gaan hebben. België wordt overspoeld met migratie en met de nadruk op illegale migratie, hebt u hier al vooruitgang in geboekt, meer dan loze woorden en loze beloften.

Weer is het antwoord neen dat hebt u niet. Heb u of zult u eindelijk door hebben dat het genoeg heeft geweest, hebt u door dat de burger hier niet meer in mee gaat met uw open armen beleid, we ontvangen iedereen, iedereen is welkom en iedereen welke status ook krijgt een grote zak met cadeaus!

Het is twijfelachtig dat u hier zelf over zult nadenken, wat u en uw collega-politici liever doen is met de vinger wijzen en het label boven halen van racist, racistisch een label dat jullie beleidspartijen van jaren en jaren graag gebruiken om elke mogelijkheid tot open debat te fnuiken.

Stappen we dan even over naar onze gepensioneerden, durft u tegen de gepensioneerde zeggen dat u er alles aan gedaan hebt om te zorgen dat ze een fijne, zorgeloze oude dag kunnen beleven.

Spijtig genoeg is het antwoord weer neen, hebt u of gaat u eindelijk begrijpen, beseffen dat er vele gepensioneerde net boven de grens en de meeste onder de grens zitten van de armoede.

Gaat u dan in alle openlijkheid zeggen tegen deze gepensioneerde dat de hoge pensioenen van politici gerechtvaardigd zijn. Gaat u dan een uitleg geven dat u er alles aan gedaan hebt om rechtvaardig te zijn. Neen, dat gaat u niet doen, dat de gepensioneerde zo behandeld worden, het zo moeilijk hebben maakt u niets uit zolang uw pensioen en dat van uw collega’s, maar niet aangeraakt wordt! Rechtuit en eerlijk vindt u de hoge pensioenen van politici gerechtvaardigd als u dat vindt dan is er iets grondig mis.

Burgers die ziek zijn een handicap hebben moet vechten, worstelen, onmenselijke toeren uithalen om te krijgen waar ze recht op hebben. Toelagen waar ze jaren en jaren moeten op wachten die ze niet krijgen en waarom omdat de politici graag met subsidies spelen, graag Sinterklaas spelen in het buitenland, het belastinggeld door ramen en deuren gooien aan van alles en nog wat, laat me dan een voorbeeld aanhalen subsidie voor hamsters, subsidies om bomen te planten in de woestijn en ik noem er maar 2 op.

Als u de ogen eindelijk open doet zijn er nog tientallen misschien wel honderdtallen op te noemen, de vraag is of de hedendaagse politici hun ogen willen opendoen.

Voor af te sluiten wil ik het dan even hebben over democratie in dit land. Laat me meteen een vraag opwerpen waar is de democratie in dit land. Als u twee minuten de tijd neemt en alle regels en wetten die de laatste jaren zijn ingevoerd bekijkt zijn we dan een democratie of zijn we de kant aan het opgaan van een dictatuur. Trouwens een vraag die u misschien ook eens aan Europa kunt voorleggen!

Gaan we dan terecht komen bij het meest ondemocratische dat er ooit is ingevoerd door partijen die angstvallig alle middelen gebruiken om hun postjes te behouden en de macht proberen te omhelzen met een vaste greep.

Dan komen we bij het CORDON SANITAIRE, neen het is geen democratische maatregel, het is een maatregel genomen en ingevoerd door partijen die angst hebben, angst hebben van de kiezer die een andere mening heeft een ander gedacht heeft.

Het is een regel zoals ik al heb aangehaald die is ingevoerd door partijen die postjes en macht op de eerste plaats zetten. Die de democratie verloochenen en zich verschuilen achter uitvluchten om dit toe te geven dat ze gewoon misbruik maken en de democratie ondermijnen.

Heb ik ondertussen mijn label al gekregen van racist, racistisch of ongedierte, gespuis zoal sommige van uw collega’s het verwoorden.

Laat me dan nog een vraag opwerpen, wie is ondemocratisch, zij die het cordon hebben ingevoerd of zij die in het cordon geplaatst zijn omdat ze andere gedachten en meningen hebben?

Ik ga mijn antwoord afronden, anders zit ik aan een boek in plaats van een antwoord.

Laat me dan nog een voorstel doen, alle partijen die de laatste 130 jaar hebben bestuurd dat die is even de tijd nemen, het bestuur van die 130 jaar onder de loep nemen is er dan nog 1 partij, politici die kan zeggen dat hebben we goed gedaan?

Tijd dat u en uw collega-politici, partijen uit de ivoren toren komen, de ogen opendoen, zelf kritisch durven zijn en heel misschien zal het dan tot jullie doordringen.

Vergeef het me dat ik er niet in geloof, verontschuldig me dat ik nu al weet dat er niets zal veranderen en dat politici en partijen gewoon zullen verder doen, zolang ze de macht en de postjes maar kunnen behouden, zolang ze de schandalige bedragen, voordelen, extra’s met beide handen ontvangen.

Ben ik ten einde van mijn relaas, helemaal niet, dan zou ik veel meer tijd nodig hebben om dit als antwoord te formuleren.

Van een burger, geboren in Antwerpen
Daniel Groeneweg!